Psicologia infantil i juvenil

En què podem ajudar?

PROBLEMES EMOCIONALS I CONDUCTUALS
 • Problemes de relació: timidesa, dificultats en habilitats socials, baixa autoestima.
 • Pors i possibles fòbies.
 • Terrors nocturns.
 • Agressivitat, dificultat en el control d’impulsos.
 • Tristesa, dol.
 • TDAH
 • Control d’esfínters.
DIFICULTATS D’APRENENTATGE
 • Reeducacions.
 • Baix rendiment escolar.
 • Tècniques i hàbits d’estudi, treball atencional i organització.
 • Dificultat en una àrea específica d’aprenentatge (dislèxia, discalculia, etc).
 • Desmotivació pels aprenentatges escolars.
 • Rebuig escolar.
 • Altes capacitats.
INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT FAMILIAR
 • Assessorament parental: límits, separacions, processos de dol i/o malaltia.
 • Teràpia de parella.
ATENCIÓ I ESTIMULACIÓ PRIMÀRIA
 • Estimulació i potenciació de les capacitats cognitives.
 • Orientació sobre les finestres de desenvolupament.
 • Retard en el desenvolupament.

Com funciona el servei de psicologia infantil i juvenil?

En primer lloc heu de concertar una cita telefònicament i us citarem per venir al centre. La primera sessió és sempre amb les persones responsables de l’infant.

Durant aquesta primera visita parlarem una mica del motiu de consulta i mirarem de fer un petit mapa de la situació. També us explicarem el nostre mètode de treball i els termes i condicions del servei.

Les properes 3 o 4 sessions es fan amb l’infant, amb l’objectiu de conèixer amb claredat quina és el problemàtica que presenta, què fa que aquesta es mantingui, i recollir tota la informació necessària, tenint en compte la perspectiva i la vivència emocional del nen.

Treballem sempre des de la Pràctica Centrada en la Persona, i cada intervenció està dissenyada especialment per a la persona que consulta.

La següent sessió serà de coordinació amb el centre educatiu, ja sigui presencial o telefònicament, per tal de tenir una visió més àmplia de la situació i fer un treball coordinat, en cas que sigui necessari.

Finalment, fem una sessió de devolució als pares de la nostra percepció de la situació, oferim pautes d’actuació i una explicació de la teràpia escollida per abordar el cas de l’infant o adolescent.