Formació i tallers

Tallers de criança conscient i educació respectuosa per a pares i mares

ESCOLA DE PARES: “EDUCANT EN POSITIU”

L’escola de pares consisteix en un taller teòric i vivencial on es tracten els principals aspectes que acostumen a preocupar a pares i educadors. El primer curs està planejat pel gener, un dissabte al mes durant 10 sessions en les que abordarem temes clau com les necessitats parentals i dels fills, l’acompanyament emocional, la gestió dels límits, comunicació empàtica, acompanyament en la sexualitat infantil, i altres temes d’interès que ja us anirem avançant.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Un viatge introspectiu cap a les nostres emocions bàsiques, que ens ajudarà a comprendre’ns, sostenir-nos i acompanyar-nos per a poder acompanyar als nostres fills.

La majoria de nosaltres no hem tingut uns pares conscients, no perquè no ens estimaven sinó perquè ningú els havia ensenyat cap forma d’educar diferent del càstig, l’amenaça i la por, valors que varen instaurar-se en la societat anys enrere, quan es vivia en un moment en que es defensava la necessitat de doblegar la insubmissió dels nens, en que l’aprenentatge es basava en premisses com “la letra con sangre entra” i en que es permetia utilitzar l’agressió i la violència en benefici de l’educació de valors i continguts.

Les emocions han estat tremendament maltractades (especialment les negatives) al llarg del temps, no es treballen ni des de les institucions educatives ni tan sols a les cases. Si l’emoció és negativa la neguem, la reprimim, ens molesta i no la validem…el que fem doncs es transmetre el missatge de que “si no estàs bé em molestes”, “has d’estar bé”. Totes les emocions són legítimes, vénen a mostrar-nos quelcom que hem d’atendre i totes tenen una funció, per tant també són necessàries.

TALLERS DE DISCIPLINA POSITIVA

La disciplina positiva és diferent de la disciplina convencional, i s’enquadra dins el marc de la educació respectuosa i la criança conscient, valors que poc a poc van guanyant terreny a les llars, facilitant la comunicació i convivència entre pares i fills i formant persones més felices i responsables de sí mateixes i dels demés.

Aquest patró està molt allunyat de la criança tradicional, i en aquest context disciplina no té res a veure amb càstig (paraula que molta gent associa a disciplina) sinó que es refereix a l’ensenyança de valors socials per a la vida.

Els principis de la disciplina positiva ajuden als pares a construir una relació d’amor i respecte amb els seus fills, i ofereixen gran varietat d’eines d’educació, basades en la fermesa i l’amor eficaces a llarg termini.

TALLER EDUCACIÓ EMOCIONAL PER PARES: LA FAMILIA COM A FONT DEL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL

Avui en dia, tothom ha sentit a parlar sobre educació emocional; sabem que com a adults cuidadors del nen tenim un paper fonamental per tal de que el seu desenvolupament emocional sigui sa. Això és així perquè som les principals figures de referència del nen, amb qui hi té el vincle emocional més fort.

Veurem, doncs, que els nostres fills ens imitaran en moltes ocasions a l’hora de gestionar problemes, resoldre conflictes, a l’hora de valorar-se, de relacionar-se, etc. Per tant, és important revisar les nostres respostes actitudinals, emocionals i comportamentals per poder identificar aquelles que son generadores de benestar i, pel contrari, les que no ens deixen avançar.

Des de PETITAMENT creiem que, com a model a seguir pels nens és important reflexionar sobre l’educació emocional per tal de poder ajudar a l’infant en el seu creixement intra i interpersonal.

Objectius del taller:

 • Desterrar mites emocionals.
 • Mostrar les bases conceptuals de l’educació emocional.
 • Classificar les competències emocionals.
 • Proporcionar eines per la gestió d’emocions desagradables.
 • Fomentar una bona autoestima.
 • Mostrar altres pautes d’interacció parentals més sanes.

Sessions:

1. LA IMPORTÀNCIA DE LES EMOCIONS

 • Funcionalitat.
 • Mites sobre les emocions: emocions negatives i positives, el bloqueig conscient d’aquestes per a que desapareixin, les emocions expressen debilitat, etc.
 • Competències emocionals.
 • Emocions bàsiques.

 

2. EMOCIONS BÀSIQUES DESAGRADABLES I: RÀBIA.

 • El conflicte.
 • La frustració.
 • El càstig a debat.

 

3. EMOCIONS BÀSIQUES DESAGRADABLES II: POR I TRISTESA.

 • Quan les emocions s’accentuen i es cronifiquen.
 • Por VS. fòbia.
 • Tristesa VS. depressió.

 

4. AUTONOMIA EMOCIONAL

 • Autoestima, inseguretat i vergonya.

 

5. LA COMUNICACIÓ FAMILIAR ASSERTIVA

Les dates i programacions dels tallers s’aniran actualitzant a través de la web i les xarxes socials.