Moviment lliure, desenvolupament de la psicomotricitat amb material Pikler

Els principis del moviment lliure creat per Pikler es fonamenta en deixar al nen completament lliure per moure’s i desenvolupar-se sense la intenvenció ni la incentivació de l’adult.

Aquest mètode defensa que els nens aprenen sols a reptar, gatejar i caminar sempre que disposin dels recursos materials necessaris per moure’s en llibertat com roba còmoda, espais diàfans i certs elements dissenyats per afavorir l’assoliment d’aquestes fites, acompanyat del reconeixement de les seves conquistes, l’amor i el respecte dels cuidadors principals.

El nen al sentir-se lliure és mostra més positiu, actiu i interessat per anar descobrint de forma autònoma les seves pròpies capacitats i aprèn a utilitzar els seus recursos.

Petitament_10b

La filosofia Pikler va molt més enllà d’aquest petit resum, i des de PETITAMENT creiem que el material que es va dissenyar en aquells moments proporciona molts beneficis en el desenvolupament motor del nen.

Val a dir però, que Emmi Pikler va crear el seu sistema als anys 30 del segle passat i en un entorn d’institucionalització. Va ser un enfocament molt revolucionari, una postura totalment inusual per la seva època, i ens va deixar un bon mètode amb el que treballar a nivell psicomotriu però… ¿podem extrapolar els resultats del seu estudi als nens d’avui? Si bé es cert que en nens completament sans l’evolució es dóna de forma natural, en el cas de nens que no repten o gategen molts cops s’hi amaga alguna dificultat que no ha estat detectada i creiem que en aquests casos es fa necessària la intervenció i estimulació primària, per facilitar als nens que passin per aquestes importantíssimes etapes a nivell motor. En aquest sentit ens posem en una posició contrària al que defensava Pikler, que era purament no intervencionista.

Des de l’enfocament de l’estimulació primerenca es col·loca al nen sense fronteres, però ja de bocaterrosa, en una posició que encara no pot assolir per sí mateix. Això motiva al nadó a l’exploració i motiva el seu moviment. Es planteja la intervenció a nivell preventiu en els casos que siguin necessària. Aquesta és la postura en la que ens situem des de PETITAMENT, moviment lliure no intervingut, a menys que aparegui una dificultat que impedeixi alguna de les fases del desenvolupament psicomotor, en que proporcionarem al nen la estimulació mínima requerida per assolir una fita que per sí mateix no pot aconseguir.