Estimulació cognitiva i motricitat amb material Montessori

Maria Montessori va elaborar una pedagogia nova que va revolucionar el món de l’educació de la seva època (1870), i que els últims anys ha estat rescatada per alguns docents i professionals en vista de la urgent necessitat de canviar el mètode educatiu tradicional, que ha demostrat ser un fracàs a nivell didàctic i molt poc motivador pels infants i adolescents de cara a l’aprenentatge. 

Montessori va observar que els infants de 0 a 6 anys estan dotats d’una ment absorbent que els permet captar sense esforç allò que configura el seu entorn. També va postular que els nens i nenes passen per períodes sensibles, durant els quals dediquen tota la energia a adquirir una competència concreta, si no l’adquireixen en aquell moment, amb el temps hauran d’esforçar-se molt per recuperar aquell aprenentatge que els va passar de llarg.

Els nens estan preparats intrínsecament per aprendre, guien el seu propi procés d’aprenentatge, però per fer-ho necessiten d’un entorn tranquil i un ambient preparat amb els materials adients.

Els principis del mètode es basem en l’amor i el respecte com els pilars de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Els materials Montessori tenen un elevat poder estimulant, i són un mitja ideal per donar resposta a les diferents finestres d’aprenentatge tan a nivell cognitiu com motriu.

Darrerament també s’estan trobant resultats sorprenents en persones grans en procés de deteriorament cognitiu, que o milloren o bé alenteixen el seu procés degeneratiu. Cal recordar que en un principi Montessori creava materials per estimular l’aprenentatge de nens amb dèficit intel·lectual.

A PETITAMENT disposem de material Montessori curosament seleccionat per cobrir les necessitats dels infants dels 0 als 3 anys a l’espai nadó, i dels 3 als 12, en un entorn compartit amb altres nens i nenes., així com la formació necessària per poder fer presentacions als nens inspirades en les de Maria Montessori.

És un espai obert a la família i suposa una oportunitat per a poder veure el treball dels nens i compartir amb ells un temps de joc. Això contribueix a reforçar el vincle alhora que els pares aprenen altres formes de jugar amb els nens mentre estimulen el seu potencial.

Val a dir que a l’espai de joc lliure també treballem amb materials inspirats en la filosofia pedagògica Waldorf, Reggio Emilia, Peces soltes…

Som conscients que les diferents pedagogies poden contradir-se en alguns aspectes metodològics. Nosaltres hem agafat de cadascuna d’elles allò que ens ha ressonat més i estava més en harmonia amb la nostra pròpia filosofia, tot agafant una miqueta de cadascuna d’elles, des de la convicció de que totes les pedagogies vives tenen un importantíssim potencial pedagògic i motivador, fomenten l’autonomia, l’educació per la pau, l’adquisició de competències realment importants per la vida i la felicitat dels nens així com el respecte i estima cap a ells.