Nenxs d’alta sensibilitat

Nenxs d’alta sensibilitat

Des del mateix moment del naixement els nens mostren diferents formes de relacionar-se amb les persones i amb el seu entorn. Hi ha nens molt tranquils, d’altres són més inquiets, uns dormen més altres ploren menys, etc. Totes aquestes diferencies són degudes a múltiples factors, com la genètica, l’entorn, les circumstàncies pre i perinatals, etc, que aniran definint el seu desenvolupament al llarg de la seva vida.

Així doncs, cada nenx és diferent de qualsevol altre, però existeix un percentatge d’infants (al voltant del 15 – 20%) que neixen amb un sistema nerviós atípic,  de ràpid funcionament, que fa que tinguin una alta sensibilitat en el processament sensorial i responguin biològicament a les circumstàncies del seu entorn. Això es tradueix en infants extremadament sensibles, capaços de captar  més informació i de forma més profunda, generalment reflexius i conscients, és senten fàcilment aclaparats pels alts nivells d’estimulació (cosa que fa que evitin certs entorns), pels canvis sobtats i pel patiment emocional aliè, ja que són molt empàtics.

L’alta sensibilitat és hereditària i pot esdevenir una gran fortalesa o bé una seriosa dificultat. En un entorn segur i comprensiu amb les seves particularitats aquests nens, intel·ligents, comprensius, imaginatius i creatius desenvolupem un gran potencial  i poden arribar assolir grans fites.

Paradoxalment, un entorn desfavorable,  o que no es capaç de respondre adequadament a les delicades necessitats emocionals d’aquests infants, poden ser considerats com a nens “difícils”, ja que són emocionalment molt intensos, exigents, persistents i perfeccionistes, es poden frustrar amb facilitat i sentir-se extranys en algunes situacions. Aquest fet fa que  puguin ser erròniament diagnosticats amb algun trastorn, com TDAH, TEA o Trastorn Negativista Desafiant entre d’altres, donat que en situacions d’estrès i adversitat la seva salut física i mental es pot veure seriosament compromesa i abocar-los a un gran nombre de problemes que preocupen a pares i professionals.

Cal remarcar però, que els nens amb alta sensibilitat no són nens malalts, poden esdevenir nens emmalaltits, però si es detecta aquesta particularitat i s’orienta professionalment a l’entorn sobre com actuar, especialment en situacions noves o amb un elevat nombre d’estímuls sensorials, esdevenen nens (i posteriorment adults) que despunten en molts aspectes, rics en valors, responsabilitat social, creativitat, resolutius, conscients, amables, constants i capaços d’arribar allà on es proposin.

Creieu que teniu unx nenx d’alta sensibilitat (NAS) o que vosaltres sou un adult altament sensible (PAS)?  . Existeixen on – line molts tests que us poden aproximar en la detecció, es recomanable però que acudiu a un professional per tal que us pugui orientar sobre com tractar amb aquests infants i ajudar-los a desenvolupar les seves fortaleses.

No hi ha comentaris

Publica un comentari