La importància de l’etapa 1-3 anys

La importància de l’etapa 1-3 anys

La primera infància, i més concretament seva primera meitat, que va dels 0 als 3 anys, constitueix un període essencial del desenvolupament infantil, donat que les vivències d’aquest període condicionaran la qualitat de vida de la persona en tots els aspectes.

El nadó té una vida psíquica intensa des del naixement (i fins i tot abans durant el període embrionari). Prendre consciencia d’aquest fet és primordial per al seu futur, ja que ocupar-se adequadament d’aquesta vida psíquica durant aquests primers mesos, així com del seu desenvolupament psicomotriu, proporcionarà molts beneficis a llarg termini, durant la infància, adolescència i també en la vida adulta.

La qualitat de les relacions del nen amb el seu entorn al principi de la seva vida té una forta influència en els següents aspectes del desenvolupament neuronal, i la formació de la seva personalitat en diverses àrees com per exemple:

  • Psicològiques sobre la relació que tindrà amb les persones i el món, la forma com les percebi repercutirà en la concepció del seu propi jo.
  • Físiques sobre el seu desenvolupament corporal i cerebral.
  • Psíquiques, sobre la seva Intel·ligència i emocionalitat.

Maria Montessori definia aquesta etapa com la de l’embrió psíquic o mental i postulava que aquest període (del naixement als 3 anys) és el més important per al desenvolupament correcte del nen donat que la capacitat d’adaptació del cervell és extraordinària. 

Val a dir que aquesta capacitat d’adaptació es dóna tan en situacions positives, quan el cuidador és una persona receptiva i sensible a les necessitats del nen i li proporciona la estimulació i amor que necessita,  com quan el nen creix en circumstancies menys favorables i negatives, ja sigui en una situació de maltractament, de negligència, d’abandonament, etc… en aquest cas el nen pot adaptar-se a un ambient hostil adoptant aquestes característiques com a pròpies i integrant-les al seu propi Jo i adquirint dèficits cognitius i trets de personalitat  que no l’ajudaran a desenvolupar-se amb normalitat ni a adaptar-se a la societat.

Durant aquest període es produeixen milions de connexions neuronals, que es formen gracies a la interacció amb el món exterior. A la llarga aquelles que s’utilitzen més es consolidaran i la resta desapareixerà.

Els infants provats d’experiències sensorials així com d’interaccions socials patiran amb una alta probabilitat retard del desenvolupament amb conseqüències més o menys greus en funció de cada cas. 

Les imatges del món s’imprimeixen al cervell gràcies a les experiències dels sentits, que son la clau de  la lectura de l’entorn. Aquest treball posa les bases sobre la construcció de la intel·ligència. Per aquest motiu es s’emfatitza tant la importància d’exposar al nadó a diferents tipus d’estímuls y experiències sensorials.

Conèixer la successió de les etapes del desenvolupament entre els 0 y els 3 ens permet acompanyar millor al nen en el seu procés evolutiu tot proporcionant-li el material i l’estimulació necessaris en cada moment. A nivell d’escala de vida aquest període es que presenta major nombre d’evolucions.

A l’espai nadó de PETITAMENT t’orientem sobre les diferents finestres de desenvolupament del nen i t’oferim pautes per acompanyar cadascun d’aquests moments importants en que el nen assoleix noves fites.

Demana cita escrivint un correu a hola@petitament.com, o bé trucant al telèfon 650 724 566. Donada la situació excepcional de pandèmia us oferim la possibilitat de fer cites telemàtiques amb cita prèvia.

No hi ha comentaris

Publica un comentari